Ekologiskt & hållbart

Ahlbergs trädgård övergick till ekoodling år 1998 och alltsedan 2000 är alla produkter ekologiskt odlade. Åkerns skördepotential upprätthålls med hjälp av ändamålsenlig växtföljd. I växtföljden ingår alltid kvävefixerande växter.  Eko-odlat betyder att man inte använder konstgödsel producerat med hög energiförbrukning. De näringsämnen som tas till godo i växthusen är huvudsakligen den inhemska livsmedelsindustrins biprodukter. Den ekologiska trädgårdens växtskydd sköts med biologiska metoder. Kemiska bekämpningsmedel är förbjudna.

När odlingsteknik och kunnande är på toppnivå når man med eko-odling samma skördemängd som med konventionell odling. Vissa faser i eko-odling är dock mer arbetsdryga vilket syns i det aningen högre priset på eko produkter. Ekologisk odling är också hållbar utveckling. I alla odlingens faser strävar man efter en så liten miljöbelastning som möjligt.

www.luomu.fi

www.ruokavirasto.fi

www.ruokatieto.fi

www.kasvikset.fi