Om Oss

Ahlbergs trädgård har djupa rötter som odlare av nyttoväxter. Ahlbergs trädgård grundades redan 1922 i Helsingfors och till Östersundom i Sibbo flyttade trädgården 1967. Vi (hortonomerna Kaijus Ahlberg och Minna Tengvall) företagare i tredje generation, har brukat trädgården sedan 1992. År 2000 övergick företaget till enbart ekologisk produktion. Åkerarealen är 2,4 ha och växthusarealen 2 300 kvadratmeter.

AHLBERGS TRÄDGÅRDS HÖGKLASSIGA EKOPRODUKTER SÄLJS AV GRÖNSAKSGROSSISTER I HELSINGFORS MED OMNEJD SAMT I VÄLFÖRSEDDA MATBUTIKER.

IN 1922

I tiden för Finlands självständighet åkte Arthur Ahlberg med häst och kärra från Malm till Helsingfors Salutorg för att sälja grönsaker och örter. Ett årtionde senare rattade Arthurs fru Edith T-Forden till torget. På den tiden var det en sällsynthet med damer bakom ratten. En dag stannades hon således av polisen som uppmanade 'bästa fru Ahlberg, kom och sök ett körkort från polisstationen'.

På Ahlbergs trädgård har nya produkter alltid fördomsfritt tagits i bruk och produkter liksom metoder har utvecklats med åren. Det kundnära handlingssättet och strävan efter hög kvalitet har alltid gått vidare från generation till generation.

På 1950-talet tog Arthurs son Bror-Allan, d.v.s. Putte, över trädgården. Hans brinnande intresse och förmåga att utveckla och bygga anordningar för trädgårdens behov bidrog till att trädgården utvecklades till en av de främsta sallads- och persiljeproducenter. Han var lika mycket uppfinnare som trädgårdsmästare - och det ansåg också Putte själv. Under hans tid måste trädgården flytta till Östersundom, ur vägen för den växande staden.

Dagens generation, hortonomerna Kaijus Ahlberg och Minna Tengvall har utvecklat verksamheten sedan 1992.

UTDRAG UR RÖNNBACKA-HISTORIKEN

Från Vik till Rönnbacka flyttade 1917 också trädgårdsmästare Arthur Ahlberg. Han hade studerat i Tyskland och arbetat vid Botaniska trädgården i Helsingfors innan han blev trädgårdsmästare på herrgården i Vik. Handelsträdgården, Bergbo, som han grundade levererade de följande årtionden miljontals kilo grönsaker till Helsingfors. Handelsträdgården med sina växthus låg vid nuvarande Rönnbacka köpcentrum.

(Greggas, Aune; Pihlajamäki-historiikki)

KVALITETEN

Ahlbergs trädgård var bland de första att auditeras enligt riktlinjerna för kvalitetsodling av Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. Riktlinjerna innehåller direktiv för ett produktionssätt som beaktar produktsäkerheten, miljön och personalen.

Ekoprodukternas kvalitet övervakas i odlingens alla faser, t.ex. odlingshygienen uppmärksammas särskilt. På detta sätt kan man hindra att sjukdomar och skadegörare sprids. Frön och växtuderlag av god kvalitet samt ideala växtförhållanden: rätt temperatur, fuktighet och näringsbalans. För bekämpning av skadegörare används biologisk bekämpning. Produkterna skördas tidigt på morgonen då saftspänningen är som bäst. Produkterna kyls snabbt ner och förpackas i enskilda förpackningar för att uppnå bästa möjliga hållbarhet. Produkterna levereras till kunderna samma dag.

MILJÖN

Ahlbergs trädgård strävar efter att minimera sin miljöpåverkan. I ekologisk odling återanvänds allt organiskt avfall. Allt annat avfall sorteras och återanvänds om möjligt, även plast.

Trädgården har använt vind-el redan i femton år och i uppvärmningen använder vi inhemsk förnyelsebar energi. Enligt önskemål förpackar vi även större mängder grönsaker i påsar i stället för plastaskar. För transporten används lådor av returplast. Transportsträckorna är korta och från grossisterna transporteras produkterna tillsammans med andra varor.